Vedenie mesta Detva na základe požiadaviek obyvateľov zabezpečilo v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou vo Zvolene nové autobusové spoje na železničnú stanicu v Detve a k Liečebni dlhodobo chorých. Nové spoje začali premávať od marca 2018.

Každú nedeľu podvečer premávajú medzi zastávkami Detva – námestie a Detva – železničná stanica štyri nové spoje linky 604446.

Spoj číslo 62 tejto linky, s odchodom o 16.10 h. z Detva – námestie, príde na železničnú stanicu o 16.20 h., čím zabezpečí odvoz cestujúcich k rýchliku do Bratislavy. Cestujúcich, ktorí prišli z Košíc či Lučenca dopraví spoj číslo 79 s odchodom o 16.35 h. zo zastávky Detva – železničná stanica do centra mesta. Na zastávku Detva – námestie tento spoj príde o 16.45 h.

Ďalšie dva nedeľné spoje zabezpečia cestujúcim tú istú službu o dve hodiny neskôr. Je to spoj číslo 82 s odchodom z Detva – námestie o 18.10 h. a príchodom na železničnú stanicu o 18.20 h. Opäť pre cestujúcich, ktorí vystúpia z rýchlika, má odchod zo železničnej stanice spoj číslo 81 o 18.35 h. a príde na zastávku Detva – námestie o 18.45 h.

Ku štyrom už rok fungujúcim autobusovým spojom zo zastávky Detva – Liečebňa dlhodobo chorých (LDCH) od marca 2018 pribudli ďalšie dva spoje linky 604442.

Nový autobusový spoj číslo 16 v každý pracovný deň vychádza ráno o 6.25 h. zo zastávky Hriňová – ZŤS, pokračuje cez Zánemeckú a Skliarovo na Detva – námestie, kde je o 7.05 h., prejde zastávkou Detva – LDCH, a ostatnými zastávkami smerom na Detva – SAD, kde je o 7.15 h.

Druhý spoj číslo 29 odchádza o 10.50 h. zo zastávky Detva – SAD, prejde cez zastávku Detva – LDCH, s príchodom o 11.00 h. na zastávku Detva – námestie, odkiaľ pokračuje cez Skliarovo a Zánemeckú do Hriňovej – ZŤS.

Mesto Detva ešte pred rokom, v marci 2017, zabezpečilo zriadenie novej autobusovej zastávky Detva – LDCH. Doplnenie novej trasy autobusových spojov môžu každý pracovný deň využívať občania nielen z Detvy ale aj okolitých obcí.

Vedenie mesta Detva verí, že zriadenie novej autobusovej zastávky Detva – LDCH, tiež zachádzanie šiestich spojov k LDCH a štyroch nových spojov na železničnú stanicu v Detve, skvalitní dopravnú obslužnosť nielen obyvateľov mesta Detva, ale aj obyvateľov z obcí detvianskeho okresu.

Text: Zuzana Juhaniaková, Štefan Slemenský
Foto: Zuzana Juhaniaková