Mesto Detva pripravovalo rekonštrukciu budovy polikliniky od roku 2018. Cieľom tohto veľkého projektu je zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy.  

Rekonštrukcia budovy prebieha v dvoch etapách tak, aby aj počas stavebných prác mohli lekári poskytovať zdravotnú starostlivosť. Stavbári zahájili práce v marci 2020. „Stavebné práce prvej etapy v zmysle schváleného projektu a v zmysle vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú ukončené,“ povedala Anna Cibíková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva. Podľa nej už bola kompletná rekonštrukcia budovy nevyhnutná, veď prišla po viac ako štyridsiatich rokoch prevádzky. Mesto Detva, ktoré je vlastníkom budovy od roku 2011, už v minulosti investovalo nemalé finančné prostriedky do nevyhnutných opráv, výmeny okien, opravy strechy a zateplenia budovy.

„V prvej etape rekonštrukcie stavbári vymenili stúpacie potrubia a rozvody teplej a studenej vody do ordinácií, nové je tiež meranie a príprava TÚV. Poliklinika dostala aj novú elektroinštaláciu, nové vykurovacie telesá, interiérové dvere, podlahové krytiny, stierky a nátery. Kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia,“ doplnila Cibíková.

V najbližších dňoch, od 4. do 14. augusta 2020, sa niektorí lekári vrátia do svojich pôvodných ambulancií a niektorí pôjdu dočasne do náhradných priestorov, aby mohli byť zahájené stavebné práce druhej etapy.

Do svojich pôvodných ambulancií budú presťahovaní: MUDr. Golian, MUDr. Cibuľová, MUDr. Záchenský, MUDr. Ježíková a MUDr. Šabata.

Do pôvodných priestorov bude z náhradných priestorov presunutá aj zubná technika.

Pľúcna ambulancia – MUDr. Makasová bude presťahovaná do priestorov Rýchlej záchrannej služby na prvom nadzemnom podlaží budovy polikliniky.

Kardiologická ambulancia – MUDr. Kašicová bude počas druhej etapy rekonštrukcie ordinovať vo svojej ambulancii vo Zvolene na Divadelnej ulici č. 4.

Detská lekárka MUDr. Wrede ordinuje naďalej v ambulancii na Nám. SNP v starej časti mesta.

Zubný lekár MUDr. Hančinský by mal ordinovať v priestoroch na Ulici M. R. Štefánika č. 11.

Bližšie informácie budú pacientom poskytnuté v najbližších dňoch.

Ukončenie druhej etapy rekonštrukcie je naplánované na december 2020. Mesto Detva ďakuje lekárom aj pacientom za trpezlivosť a ústretovosť počas rekonštrukcie.

Text: ms

Foto: Anna Cibíková, Milan Suja