Multifunkčné ihrisko pri Základnej škole J. J. Thurzu v Detve čoskoro uvedú do užívania, dielo má byť sprístupnené na športové účely verejnosti v máji 2016.

Stavebné práce na novom multifunkčnom ihrisku v bezprostrednej blízkosti budovy základnej školy na ulici A. Bernoláka začali 11. marca tohto roku. Cena diela je 65 981,38 € a mesto Detva na jeho realizáciu získalo dotáciu z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR vo výške 40 000 €.

Stavba bola realizovaná na základe výzvy „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk. Ako konkretizoval Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve, konštrukciu ihriska tvorí obvodový železobetónový základ ihriska, drenážne odvodnenie, podkladové štrkové vrstvy frakcie 32/63, 0/32, 0/4, farebný športový umelý trávnik s vyznačením čiar pre tenisové, volejbalové, futbalové a streetbalové čiary, mantinelový systém je kombinácia plastových mantinelov a AL stĺpikov, ochranná polyetylénová sieť, príslušenstvo pre ihrisko ako futbalové a hádzanárske bránky, volejbalové a tenisové stĺpiky vrátane sietí, streetbalové stojany s doskou a košom, elektroinštalácia osvetlenia ihriska, tiež štyri svietidlá so stožiarom. Napokon bola potrebná dodávka a montáž rozvádzača osvetlenia, uzemnenie a káblové prívody.

S priebehom konštrukčných prác sa v utorok 3. mája prišiel oboznámiť aj primátor mesta Ján Šufliarský a zástupca primátora Ladislav Bódi.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková