Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 18.07.2017 na povrch definitívne vyplávali mená ľudí, ktorým boli vyvážané štrky za mestské peniaze.

Dňa 24.2.2017 pri kontrole použitia štrkodrvy na mestské komunikácie kontrolór mesta zistil, že štrkodrva sa  nerozviezla len na mestské cesty, ale aj na súkromné stavby a nehnuteľnosti.

Na základe uvedenej skutočnosti bolo zo strany hlavného kontrolóra mesta vykonávané v spoločnosti Technické služby Detva bližšie šetrenie použitia štrkodrvy v roku 2015. Bolo zistené, že v roku 2015 boli v spoločnosti zamontované GPS zariadenia na sledovanie pohybu motorových vozidiel a na základe tejto skutočnosti a kontroly záznamov o prevádzke vozidiel bolo zistených niekoľko pochybení, kde mesto Detva zaplatilo za štrky Technickým službám, ale tieto štrky neboli vyvezené na mestské komunikácie tam kde mali, ale boli vyvezené napríklad na súkromné stavby a nehnuteľnosti do Budinej či na Kriváň.

Nájdené štrky podľa GPS )

Keď sa táto kauza prevalila a začalo sa šetrenie. Subjekty, ktorým boli tieto štrky za mestské peniaze vyvezené dodatočne tieto faktúry vyplatili a teraz sa tvária. (ukradlo sa- prišlo sa na to – zaplatilo sa – skutok sa nestal)

Vtedy sa obyvatelia mesta začali o tieto miesta zaujímať a pýtať, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom Dozornej rady a niektorým poslancom. Dnes, keď sú známe mená je už všetko jasnejšie.

Valné zhromaždenie (Primátor) uložilo konateľovi Technických služieb uznesením č.5 bod c) povinnosť predložiť zoznam všetkých subjektov, ktorým boli tieto štrky za mestské peniaze vyvezené.

Dnes už poznáme mená, nakoľko Juraj Bystriansky, konateľ Technických služieb predložil tento menný zoznam:

  • Daniel Heneš, Kollárova 1391/7, 962 12 Detva
  • Pavol Ďalog, Družstevná 302, 985 56 Tomášovce
  • Jozef Malatinec, Dúbravy 60, 962 12 Detva
  • R-STAV SK s.r.o., M.R. Štefánika 59, 962 12 Detva

V Technických službách Detva je zriadená Dozorná rada, ktorá dohliada na konateľa a na jeho podnikateľskú činnosť. Členovia Dozornej rady nahliadajú do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Technických služieb a kontrolujú, či podnikateľská činnosť sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Po voľbach v roku 2014 skupina poslancov na čele s Romanom Vrťom zvolila za členov Dozornej rady poslanca BBSK Miroslava Suju a poslancov mestského zastupiteľstva Imricha Sekereša a Jozef Výbošťoka.

Dnes sú už známe mená osôb a subjektov zapletených v tejto kauze a tak si môže každý urobiť vlastný názor, či poslanci a dozorná rada majú k týmto osobám a subjektom blízko alebo nie…

Video: MsZ zo dňa 18.07.2017 a vyjadrenie prednostu ku kauze štrky