V sto najväčších samosprávach Slovenska žije 2,7 milióna ľudí. Transparency International Slovensko zhodnotila, nakoľko je vedenie týchto samospráv naklonené otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom.

V hodnotení trasparentnosti 100 najvačších slovenských miest Detva zaznamenala výrazný posun. V priebehu tohto funkčného obdobia si Detva vylepšila pozíciu až o 46 miest.

Kým v roku 2010 na konci minulého funkčného obdobia obsadila Detva nelichotivé 96. miesto. Dnes vidieť výrazný posun a v priebehu štyroch rokov sa Detva dokázala posunúť na 46. miesto.

Vidiet , že Detva sa zlepšila nie len v celkovom hospodárení ale aj v Transparentnosti, čo je potešujúca správa pre všetkých obyvateľov Detvy.

transparency