Občania v Detve na čele s petičným výborom spustili 19.mája 2016 veľkú petičnú akciu proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015.

Na dnešnom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 23.06.2016 sa v mimoriadne búrlivej atmosfére podarilo vďaka petícii vybojovať vrátenie týchto peňazí pre občanov. Poslanci nemali pod verejným tlakom na výber a museli akceptovať ich požiadavky. Pod petíciu sa podpísalo viac ako 2000 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj. Ľubomír Paučo ako člen petičného výboru poslancom viackrát prizvukoval nech si uvedomia, koľko ľudí sa pod túto petíciu podpísalo a aký je to veľký záväzok, preto nech si zvážia ako budú hlasovať.

Pred časom vystúpil Ján Šiandor a navrhol pre poslancov uznesenie, aby ľuďom pomohli a stratu za rok 2015 firmy Bytes s.r.o vyrovnali z rozpočtu mesta Detva, čím by nedošlo k zdraženiu ceny tepla pre obyvateľov a nedotklo sa to ich peňaženiek, vtedy sa však poslanci týmto odmietli zaoberať a neakceptovali tento návrh.

Som nesmierne rád, že sa nám to dnes spoločne podarilo a tento môj návrh poslanci konečne schválili a to aj vďaka všetkým Vám občanom, ktorí ste sa pod túto petíciu podpísali. Mrzí ma len to, že toto by mala byť pre poslancov samozrejmosť bez toho, aby sa pod to muselo podpísať 2000 ľudí“, uviedol člen petičného výboru Ján Šiandor.

Nakoniec sa to podarilo a všetkým obyvateľom v Detve pripojeným na centrálny tepelný zdroj tak budú všetky tieto naviac doúčtované peniaze za rok 2015 vrátené. 

Aj vďaka veľkej účasti občanov na tomto zastupiteľstve poslanci nakoniec s výhovorkami stiahli z rokovania škandalózny dodatok spoločenskej zmluvy pre spoločnosť Bytes s.r.o, ktorý mal úplne obmedziť právo mesta Detva pri tvorbe ceny tepla do budúcna.

Aj toto je dôkazom toho, že verejný tlak má silu a že za svoje práva sa občanom oplatí zabojovať.

Organizátori petície nakoniec vyjadrili poďakovanie obyvateľom, ktorí sa podpísali pod túto petíciu a rovnako všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto zastupiteľstva. Je to obrovský úspech konštatuje petičný výbor v zložení Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga a Ján Šiandor.

Petičný výbor