Petícia je súčasťou úsilia skupiny občanov, ktorí sa rozhodli hájiť záujmy ostatných a pustili sa do boja proti zvyšovaniu ceny tepla v Detve. Petícia bola úspešná a obyvatelia nebudú za rok 2015 platiť viac za teplo. Podarilo sa to aj napriek tomu, že poslanci tlačili na zvýšenie ceny tepla cez svojich nominantov v dozornej rade Bytesu s.r.o.

K výzve proti zvyšovaniu ceny tepla v Detve za rok 2015 sa svojimi podpismi za pár dní pridalo 1186 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj. Petíciu, v ktorej občania nesúhlasia s navrhovaným zvýšením ceny tepla odovzdali v septembri predstavitelia petičného výboru na mestský úrad.

Impulzom pre začatie petície bol podľa organizátorov práve fakt, že poslanci v Detve vymenili dozornú radu spoločnosti Bytes s.r.o ktorá bola proti zvyšovaniu ceny tepla a dosadili do nej svojich nominantov, ktorí už odsúhlasili návrh na zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov.

Organizátori petície poukazujú aj na ďalšie škandalózne konanie poslancov, ktorí odmietli prerokovať túto petíciu v mestskom zastupiteľstve a dokonca prijali uznesenie, ktorým sa má preveriť či je táto petícia v súlade s petičným zákonom bez ohľadu na jej obsah a takýmto prízemným spôsobom sa snažili zmiest petíciu občanov zo stola namiesto hľadania iných riešení ako je len zvyšovanie ceny tepla pre obyvateľov.

To sa poslancom nepodarilo, pretože petícia bola v súlade s petičným zákonom čoho výsledkom bolo aj prerokovanie a vybavenie tejto petície na mestskom úrade v Detve v mesiaci december za prítomnosti primátora mesta Detvy ako aj prednostu mestského úradu.

“Prišli sme s petíciou, aby sme vyjadrili, že za našim úsilím stoja aj občania,” uviedol pri stretnutí s primátorom spoluorganizátor petície proti zvyšovaniu ceny tepla Ján Šiandor. “Zároveň stále žiadame, aby spoločnosť Bytes s.r.o zverejnila nákupnú cenu odpadového tepla z Bioplynovej stanice a to za roky 2014 a 2015 nakoľko to má vplyv na konečnú cenu tepla pre obyvateľov.” dodal.

Organizátori petície ďalej požadujú, aby prípadnú stratu z výroby tepla v roku 2015 uhradili vlastníci podľa obchodného podielu tj. mesto Detva 34% a Biomass Energy s.r.o 66% a to navýšením základného imania. Nepriaznivý hospodársky výsledok firmy Bytes s.r.o je však možné zlepšiť a to okamžite napríklad zrušením nezmyselného nájomného v sume 32 815 eur, ktoré sú spoločnosťou odvádzané do rozpočtu mesta Detva.

Organizátori petície menovite Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga a Ján Šiandor zároveň vyjadrili poďakovanie primátorovi Detvy Jánovi Šufliarskému, že na valnom zhromaždení spoločnosti Bytes s.r.o odmietol návrh na zvýšenie ceny tepla pre rok 2015 a postavil sa za obyvateľov aj napriek neochote poslancov zaoberať sa týmto problémom.

Organizátori petície vyjadrili poďakovanie aj obyvateľom, ktorí sa podpísali pod petíciu a rovnako všetkým, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie a chodia na mestké zastupiteľstvá. Aj táto úspešná petícia je dôkazom toho, že za svoje práva sa oplatí bojovať.

Foto: Organizátori petície