V piatkový podvečer 8. apríla 2016 sa uskutočnil na Základnej škole Obrancov mieru v Detve volejbalový turnaj učiteľov.

Turnaja sa zúčastnilo 25 účastníkov, z toho 23 hráčov a dve rozhodkyne. Zastúpenie v turnaji mali všetky základné školy z Detvy, učitelia zo Základnej školy v Kriváni, z obidvoch základných škôl v Hriňovej i zo základnej školy v Detvianskej Hute. 

Turnaj otvoril riaditeľ hosťujúcej školy Ján Gabľas. Do družstiev boli hráči náhodne vylosovaní a tak sa vytvorili tímy pomiešané z rôznych škôl.

Počas celého volejbalového turnaja vládla skvelá atmosféra a zábava.

Po skončení športového programu učitelia strávili priateľský čas pri spoločenskom posedení. Poďakovanie patrí mestu Detva, vedeniu hosťujúcej základnej školy a všetkým sponzorom.

Text a foto: Iveta Ciglanová