Na spoločnej oslave Dňa učiteľov v Detve vo štvrtok 28. marca 2019 sa stretlo vyše 220 pedagogických pracovníkov.

Učitelia oslavovali a vzdali úctu svojmu povolaniu pri kultúrnom programe spojenom so slávnostným obedom. Do veľkej sály Domu kultúry A. Sládkoviča prišli pedagógovia v elegantnom oblečení, ktorému dominovala čierna farba. Týmto gestom zjednotene demonštrovali svoju podporu celoslovenskej Iniciatíve slovenských učiteľov.

Deň učiteľov poukazuje na narodenie a najmä na dielo pedagóga, všestranne zameraného vedca, humanistu Jana Amosa Komenského, ktorý prišiel na svet dňa 28. marca 1592.

Podujatie pripravilo mesto Detva prostredníctvom oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom úrade v Detve v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča a s ochotnou pomocou niektorých škôl. Zámerom bolo poďakovať sa za prácu všetkým pedagógom v materských školách, v základných školách, špeciálnych školách, školských kluboch, v centrách voľného času, v základnej umeleckej škole a na oboch stredných školách v Detve. Oslavu Dňa učiteľov svojou účasťou podporil aj prednosta Mestského úradu Štefan Slemenský a vedúci ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský.

„Naše mesto má veľa dobrých učiteľov a vážime si ich prácu. Moje poďakovanie patrí všetkým vám, pedagogickým pracovníkom, za vašu zodpovednú a profesionálnu prácu,“ uviedol v príhovore primátor Ján Šufliarský.

Primátor okrem iného spomenul ich angažovanosť v rôznych školských a mimoškolských aktivitách vo verejnom, kultúrnom a športovom živote Detvy. Výsledkom ich práce sú tiež rôzne úspechy žiakov, ktorými reprezentujú svoju školu ale aj mesto.

„Vyslovujem presvedčenie, že napriek zložitým sociálno-ekonomickým podmienkam sa nám aj naďalej bude dariť udržiavať dobrú úroveň detvianskeho školstva. Naše mesto sa bude naďalej snažiť vytvárať dobré podmienky pre prácu učiteľov,“ povedal Šufliarský.

Kultúrny program tvorený vystúpeniami nadaných žiakov otvoril vtipnou prózou recitátor Lukáš Ďurica zo Základnej školy, Obrancov mieru 884 v Detve. Potom vystúpili tri malé speváčky, víťazky 47. ročníka regionálneho festivalu detí Zlatý kľúčik 2018. Živý potlesk si vyslúžili aj atlétky z Klubu športovej gymnastiky a tanečníci zo športového klubu Crazy Rock Detva.

Text a foto: Zuzana Vrťová

Za ochotnú pomoc a spoluprácu na oslave Dňa učiteľov 2019 patrí poďakovanie:  

Pani riaditeľke a zamestnancom jedálne Základnej školy s materskou školu A. Vagača v Detve za prípravu chutného bryndzového a syrového pečiva.

Vedeniu Základnej školy J. J. Thurzu v Detve a vedeniu Základnej umeleckej školy S. Stračinu v Detve za zapožičanie stoličiek.

Deťom a učiteľom Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, Klubu športovej gymnastiky v Detve, Športovému klubu Crazy Rock Detva za príspevky do kultúrneho programu.

Pani Renáte Ostroluckej za výzdobu a dekorácie.

Anna Budáčová