V poslednú májovú sobotu 27. mája 2017 bude na Poľane celodenný program Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana. Program má zabaviť celé rodiny, od detí po najstarších členov.

Pripravené budú turistické výstupy, napríklad jedna z trás povedie z Detvy Stavanisko cez hradisko Kalamárka až k hotelu na Poľane.

Na Kalamárke bude pre návštevníkov taktiež pripravený program. Centrom viacerých sprievodných podujatí hore na Poľane bude pódium pre hudbu, folklórne súbory či besedu s hosťami. Pri hoteli na Poľane budú na návštevníkov čakať súťaže pre mužov v pílení dreva, zábavno-náučné stanovištia pre deti ako odchyt vtákov, ukážky poľovníctva, baníctva, salašníctva, tradičných ľudových umení. Chýbať by tam nemali heligonkári s programom Dajte si rozkázať. Pripravené budú aj rôzne stánky s občerstvením.

Na celodennom programe spolupracuje Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana, mesto Detva, mesto Hriňová ako aj ďalšie obce, občianske združenia a firmy združené okolo Poľany v koordinačnej rade Biosférickej rezervácie Poľana.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív CHKO – BR Poľana