Napriek nepriazni, počasie detvianskych turistov, členov Klubu slovenských turistov v Detve, neodradilo zúčastniť sa výstupu na Žuhračku. V sobotu 14. mája 2016 ráno o 6.05 hod. vycestovali vlakom z Detvy do Tekovskej Breznice, tamojší klub turistov bol totiž usporiadateľom podujatia.

Po privítaní účastníkov a prezentácii sa odobrali po zelenej značke prekrásnou prírodou do cieľa cesty, na Žuhračku. Po trojhodinovej túre sa dostali k poľovníckemu zámočku, kde si oddýchli, občerstvili sa a urobili vrcholovú fotku. Tou istou trasou sa vracali naspäť. Keďže májový dáždik ustúpil a dal prednosť slniečku, hneď sa turistom kráčalo veselšie.

V polovici cesty ich čakal výborný guláš, rôzne koláče a občerstvenie. Pokračovali ďalej v túre na železničnú stanicu na vlak. Tejto akcie sa zúčastnilo 130 členov turistiky, z toho 10 členov z Klubu slovenských turistov z Detvy. S prekrásnymi zážitkami, spokojní aj keď unavení, sa vrátili domov – veď v nohách mali nachodených 23 kilometrov.

Činnosť Klubu slovenských turistov v Detve je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Božena Sládoková
Foto: Juraj Kalamár