Dňa 20.03.2020 začína v našom meste jarné upratovanie, ktoré zabezpečujú Technické služby Detva formou velkoobjemových kontajnerov v jednotlivých lokalitách.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov je zverejnený na internetovej stránke Technických služieb Detva s.r.o. harmonogram.pdf.

Pri tejto príležitosti chceme požiadať občanov, aby konáre zo stromov nedávali do veľkoobjemových kontajnerov. Na odvoz konárov vyčleníme jeden deň vždy vo štvrtok pred ukončením zberu. To znamená, že v stredu sa vyprázdnia kontajnery a budú určené iba na odvoz dreva a konárov. 

Ďalej by sme chceli požiadať občanov, aby do týchto kontajnerov nedávali elektroodpad ako sú napr. práčky, televízory, chladničky atd. Tento odpad môžu kedykoľvek priviezť na zberný dvor Technických služieb. Tieto kontajnery sú určené len na komunálny odpad a je zakázané do nich vhadzovať odpad, ktorý je možné recyklovať ako aj drobný stavebný odpad. 

Ďalej by sme chceli požiadať občanov o udržiavanie poriadku na jednotlivých stanovištiach. Ak je kontajner plný treba počkať kým sa vyvezie a až potom doňho vhadzovať další odpad. 

Ďakujeme za pochopenie

Spoločne urobíme toto mesto čistejším! 

Text: Technické služby Detva