Detva bude tento rok oslavovať tri významné a pekné jubileá.

Úctyhodné 70. výročie založenia v roku 2019 oslávi Základná škola, Kukučínova 480/6, ktorá je najstaršia spomedzi súčasných škôl v Detve. Základná škola, Obrancov mieru, 884 tento rok oslavuje polstoročnicu. Základná škola J. J. Thurzu, ktorá nesie čestné meno prvého námorného kapitána z Detvy, oslávi 40 rokov svojho pôsobenia.

Svoje 70. výročie oslávi Základná škola, Kukučínova 480/6 vo štvrtok 30. mája 2019 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Základná škola prvýkrát otvorila svoje brány žiakom v roku 1949. V tom čase mala štrnásť tried, 441 žiakov, osemnásť učiteľov a vlastný internát pre 35 žiakov. Dnes má 330 žiakov, osemnásť tried a štyri oddelenia školského klubu detí. Navštevujú ju žiaci najmä z historickej časti mesta Detva, z Kostolnej, Stavaniska, Lašteka, zo Skliarova aj z obce Dúbravy.

50. výročie vzniku oslávi Základná škola, Obrancov mieru, 884 v piatok 4. októbra 2019 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Svoju históriu začala písať 1. septembra 1969. Je pavilónového typu s piatimi budovami, má 21 tried a päť oddelení školského klubu detí. S počtom žiakov 415 patrí k najväčším školám
v okrese. So školou sa spájajú zvučné mená gymnastiek ako je Eva Marečková Nyklová, Jana Labáková Valachová či Mária Homolová, ktoré to dotiahli až pod olympijské kruhy.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia vzniku Základnej školy J. J. Thurzu, bude 27. júna 2019 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Najmladšia základná škola v Detve začala svoju činnosť 1. septembra 1979. Dnes má 373 žiakov v devätnástich triedach a päť oddelení školského klubu. Pri vyučovaní používa inovatívne metódy a snaží sa dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v informačných a komunikačných technológiách a kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: archív Základná škola, Kukučínova 480/6