EJ, HÁJE, HÁJE, ZELENIE HÁJE, DETVIANSKI MLÁDENCI STAVAJÚ MÁJE…

V tomto roku známa pieseň nemohla zaznieť v podaní domácich folklórnych kolektívov ani na Nám. SNP ani pred Domom kultúry A. Sládkoviča.

Ale, aké prekvapenie príde, zobudiť sa ráno 1.mája a potešiť sa z rozviatych farebných stužiek na tradičných dvoch májoch v Detve.

Veľké poďakovanie patrí: Urbárskej spoločnosti v Detve, ktorá nám poskytla máje aj za pomoci jej horára. Odvoz z Kaľamárky sprostretkovala Janka Kmeťová pôsobiaca vo folklórnom súbore Detva (CA ArtTour – cestovná agenútra Detva). Stromy od kôry očistili, pripravili a vyzdobili pracovníci KC A. Sládkoviča spolu s členmi FS Detva. 

Zásluhou Mesta Detva a Technických služieb v Detve, sa dva máje pekne vypínajú na Nám. SNP a pred Domom kultúry A. Sládkoviča.

Hlavnou myšlienkou Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča bolo zachovanie tradícií a symbolu mája, aj napriek situácií, ktorá neumožňuje zrealizovať „stavanie májov“ v plnej kráse a rozsahu. Vďaka pričineniu a pomoci spomínaných inštitúcií sa pod Poľanou môžeme potešiť z vyzdobených májov a privítať MÁJ – mesiac lásky.

Strom vo zvykoch znamená zrod života, dobrého zdravia, aj májové rastliny dostali prívlastok „májovanie“. Tak si spoločne poprajme dobré zdravie.

Text: pracovníci Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve