Predseda BBSK Ján Lunter sa v Detve stretol s Jánom Šufliarskym a Stanislavom Horníkom, primátormi podpolianskych miest Detva a Hriňová, aby s nimi prerokoval aktuálnu situáciu ohľadom ťažby zlata na Podpoľaní.

Následne rokoval aj s najväčšími zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov v priemyselnom parku niekdajších Podpolianskych strojární. Vyjadril im podporu v ich odmietaní zámeru ťažby zlata kyanidovou metódou a ubezpečil ich, že kraj pod jeho vedením zotrváva v postoji zákazu takejto ťažby v jeho územnom pláne. Povrchová ťažba zlata by jednak narušila celkový ráz krajiny a taktiež by ohrozila strojársku výrobu v blízkom priemyselnom areáli.

Vedenie kraja sa preto stavia proti akejkoľvek snahe o obnovenie projektu ťažby v tejto lokalite.

Text: BBSK