Už niekoľko rokov úspešne organizujú na Základnej škole, Obrancov mieru 884 v Detve krúžkovú činnosť zameranú na korčuľovanie, ktorého hlavným cieľom je prístupnou formou naučiť deti základy korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru.

Korčuľovanie je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jednou zo základných lokomócií, ktoré by deti mali zvládnuť v ranom detstve. Podporuje psychický rozvoj i pohybovú výkonnosť detí, pomáha predchádzať civilizačným chorobám ako obezita, vytvára zdravé sociálne vzťahy, je dobrou prevenciou proti drogám, alkoholu či fajčeniu. Prispieva k správnemu tráveniu času aj mimo vyučovania. Počas korčuľovania sa deti naučia: korčuľovanie vpred – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie, jazdu v drepe, korčuľovanie vzad – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie, brzdenie vpred a vzad, obraty.

Pri výuke sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každej hodiny. Veľkú radosť mali deti zo súťaží ako Veselý Valentín, Kto je rýchlejší, O najšikovnejšieho korčuliara, Opičia dráha na korčuliach. Krúžkov sa zúčastňujú deti od prvého po štvrtý ročník.

Veľká vďaka patrí pani učiteľkám Zdene Melicherovej, Ivete Ciglanovej, Eleonóre Novák, Ľubici Hanesovej, Jane Budáčovej, Ľubici Paprčkovej, Emílii Hroncovej, Ľudmily Hrnčiarovej, Zuzany Babicovej, ktoré každý týždeň zaväzujú veľké množstvo šnúrok, nasadzujú prilby a obliekajú malých korčuliarov.

Spokojnosť detí je však našou najväčšou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

Text: Iveta Ciglanová
Foto: Zdena Melicherová