Už tradične sa na ZŠ J. J. Thurzu v Detve konal 5. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej anglickej literatúry pod názvom THURZO’S HAMLET.

Zúčastnilo sa jej 18 detí zo základných škôl v Detve a Hriňovej. V prvej kategórii (5. a 6. ročník) osem a v druhej kategórii (7. –  9. ročník) desať žiakov. Hodnotila ich porota v zložení: B. Ilavský – riaditeľ ZŠ J. J. Thurzu, Niiara Gaziieva – lektorka anglického jazyka z Ukrajiny a M. Košút – zástupca sponzorujúcej mliekárne, ktorá poskytla víťazom ceny – vlastné výrobky a darčeky.

Konečné umiestnenie

Podujatie podporili ďalší traja sponzori. Umiestnenie v prvej kategórii: 1. miest – Š. Hudák 2. miesto – N. Mičudová 3.miesto – V. Vilhanová. Umiestnenie v druhej kategórii: 1. miesto – A. Ďuricová 2. miesto – M. Holíková 3. miesto – S. Senková. Cena poroty bola udelená R. Vreštiakovej.

Celú súťaž moderovali žiaci 8. ročníka N. Kulišiaková a M. Šufliarsky. „Kvalita prednesu účastníkov, výber literatúry a organizácia súťaže má vzostupnú tendenciu, a tak len dúfame, že sa nám podarí tento trend udržať,“ uvádzajú organizátori.

sutaz

Text a foto: da