V rámci prípravy 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou sa 30. apríla 2015 v priestoroch Mestského úradu v Detve uskutočnilo pracovné rokovanie mesta Detva ako organizátora festivalu a predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). 

Primátor Ján Šufliarský rokoval s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom spolu s predsedníčkou programovej rady Annou Ostrihoňovou, predsedníčkou organizačného výboru Margitou Gajdošovou a Jaroslavom Stašákom, ktorý jednal za správu amfiteátra, prípravu scény a areálu.

Ján Šufliarský a Igor Furdík hovorili o spolupráci do ďalších rokov, pretože zahraniční Slováci sa na festivale cítia ako doma. Furdík dodal, že cieľom jeho snáh je zanechať v Detve stopu zahraničných Slovákov.

Hlavnou témou rokovania bola príprava Krajanského dvora, ktorý je rozšírením a zároveň pokračovaním úspešného Dolnozemského dvora, ktorý bol prvýkrát uvedený počas 49. ročníka festivalu.

Mesto Detva zabezpečuje materiálno technické vybavenie, ktoré rozšíri areál, pomôže dotvoriť atmosféru a predstaviť zvyky krajanov. Na prípravu gastronomických špecialít krajania po minuloročných výborných skúsenostiach znovu využijú priestory kuchyne Základnej školy Obrancov mieru, Detva.

kroj

Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková

ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková