Folklórne slávností pod Poľanou v Detve (FSP) mávajú každoročne aj svoje sprievodné podujatia. Aj tento rok, tesne pred vypuknutím trojdňového maratónu, sa dňa 8.  júla 2015 v Podpolianskom  múzeu za prítomností hostí otvorili dve nové výstavy ako prvé sprievodné podujatia  jubilejného 50. ročníka festivalu tradičnej ľudovej kultúry v Detve. Jedna  je zapožičaná, predstavuje Valašky a fokoše v ľudovej tradícii Slovenska zo súkromnej zbierky, druhá je výberom  zo zbierkového fondu múzea Fujary zo súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2010.

Výstava Valašky a fokoše je zostavená z početnej zbierky zberateľa Jána Svetlíka zo Zvolenskej Slatiny. Ján Svetlík (1951), povolaním informatik, žije a pracuje v Bratislave. Ako tunajší rodák sa odmalička zaujímal o ľudovú kultúru a folklór rázovitého podpolianskeho kraja, do ktorého sa vždy opätovne a rád vracia. Všestranný človek s množstvom záľub, zanietený zberateľ kremnickej kameniny, slovenských praciek, nábojov i chladných zbraní. V deväťdesiatych rokoch k tomu pribudla ďalšia zberateľská vášeň – valašky.

Autorská výstava predstavuje výber 77 kusov rôznych typov valašiek a fokošov zozbieraných z rôznych kútov Slovenska – aj z Detvy i širšieho Podpoľania. Zastúpené sú detské, tanečnícke, pracovné (pastierske), reprezentačné, turistické, vinohradnícke  či dekoračné valašky hlavne z prvej i druhej polovice 20. storočia v zaujímavom výtvarno – remeselnom prevedení. Výstava predstavuje aj výber zemianskych, bojových, dekoratívnych i  baníckych fokošov z obdobia od 18. storočia po súčasnosť. Trojrozmerné exponáty dopĺňajú sprievodné materiály a odborné texty. Veľkosťou i výtvarným prevedením nepochybne zaujme spomienková monumentálna valaška darovaná režisérovi Vladimírovi Bahnovi pri príležitosti premiéry jeho filmu Posledná bosorka na Filmovom festivale pracujúcich v Banskej Bystrici v roku 1957.

Výstava Fujary predstavuje výber 22 fujár od 19 výrobcov zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v Detve, získaných aktivitami mesta Detva, FSP výrobcov, sponzorov a pripravovateľov súťaže Instrumentum Excellens FSP Detva v r. 2001- 2010.  Je poctou pre všetkých organizátorov i  výrobcov fujár z celého Slovenska v rámci spomínanej súťaže, ale aj malým darčekom pri príležitosti 10. výročia jej zápisu do zoznamu UNESCO.

Fujara mala svoju špecifickú oblasť prezentácie na osobitných podujatiach, najmä od roku 1975 v rámci FSP v Detve, ktorá bola spojená s odovzdávaním medailí v rámci tvorivej súťaže Instrumentum Excellens – cena Ladislava Lenga v rokoch 1975- 85 pre výrobcov najkrajších a najlepších hudobných nástrojov. Folklórne slávnosti pod Poľanou obnovili v roku 2001 tento projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov pod názvom Instrumentum Excellens FSP Detva. Nová etapa súťaže bola každoročne organizovaná v rokoch 2001 – 2010, kde jej najlepší účastníci dostali Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva.

Nástroj a jeho postavenie v slovenskej ľudovej a kultúrnej tradícii nesmierne získali na početnosti, kvalite i význame, rozšírila sa báza výrobcov. Fujara sa vďaka svojim hudobným a umeleckým hodnotám stala nástrojom s medzinárodnou reputáciou. Jej výnimočnosť bola potvrdená aj dňa 25. novembra 2005, kedy bola slovenská  fujara a jej hudba zapísaná do zoznamu UNESCO medzi majstrovské diela ústneho a nehmotného  kultúrneho dedičstva ľudstva.

Počas troch dní festivalu si výstavy so záujmom a množstvom odborných otázok a neformálnych debát prezrelo približne 280 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. Podpolianske múzeum pozýva všetkých, ktorí výstavy ešte nevideli, na návštevu do svojich  priestorov, kde sú výstavy sprístupnené . Fujary si možno prezrieť do konca septembra 2015, Valašky a fokoše do konca decembra 2015.

val

Text: Renata Babicová

Foto: Martina Golianová