V obradnej sieni sa stretlo päť manželských párov, aby si pripomenuli a spoločne oslávili 25. výročie uzavretia manželstva – strieborný sobáš.

Pozvanie prijali manželia: Košútovci, Šohajdovci, Gyetvenovci, Šušukovci a Stierankovci, ktorí uzatvorili manželstvo v Detve v 1. polroku 1990. Po úvodnom vystúpení členov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), jubilujúcich manželov pozdravil a prihovoril sa im primátor mesta, Ján Šufliarský.

Potom nasledoval zápis do pamätnej knihy a po ňom kultúrny vstup členiek ZPOZ so symbolickým založením party a klobúka i s pripnutím pierok jednotlivým manželským párom. Po skončení slávnosti nasledovalo spoločné posedenie jubilujúcich manželských párov v banketovej miestnosti.

sobase

Text: Anna Kucejová

Foto: Zuzana Juhaniaková