Spoločnosť PUNCH Precision Detva, s.r.o. pozýva na stretnutie s občanmi mesta Detva.

Účelom stretnutia je informovať občanov mesta Detva o plánoch spoločnosti do budúcna.

Stretnutie sa uskutoční dňa 25.2.2020 o 17:00 v priemyselnom parku Punch Campus Detva, v priestoroch spoločnosti Punch Precision.