Mesto Detva a KC. A. Sládkoviča Vás pozýva na STAVANIE MÁJOV
NEDEĽA 30. apríla 2017
16.oo hod.: Námestie SNP
17.15 hod.: Fontána pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve

účinkujú:
Detvianske folklórne súbory a hosť Súbor ľudových piesní a tancov – DANAJ zo Strážnice.