V máji, azda najkrajšom mesiaci v roku stavajú mládenci „máje“ pred domami svojich vyvolených.

A keďže aj v našej materskej škole máme švárnych dievčat viac než dosť, chlapci sa rozhodli postaviť im pekného „mája“ v školskej záhrade. Spolu s p. učiteľkami si nacvičili pásmo zložené z ľudových piesní, tancov a hier. Pozvali sme rodičov, starých rodičov a hostí z MÚ Detva.

Konečne sme sa dočkali. Vyobliekaní v krojoch sme netrpezlivo čakali kedy môžeme začať stavať „máj“ . Veď aj slniečko na nás žmurkalo a držalo nám palce. „ Máj, máj ,máj, zelený…..“ túto pieseň spievali chlapci, ktorí niesli „máj“ k dievčatám. Tie ho za spevu ľudových piesní ozdobili farebnými stuhami. Keď už „máj“ stál na svojom mieste, všetky deti od tých najmenších, vystúpili v pásme ľudových piesní a tancov. Po vystúpení si určite každý zaslúžil občerstvenie, ktoré pripravili tety kuchárky a sponzoroval p. Bobro. A zaslúžili si aj odmenu pre každé dieťa od mesta Detva. Pripravené boli aj tvorivé dielne v spolupráci s OZ „Detviansky tulipán“, kde sme si vyrábali rôzne ľudové výrobky.

Prežili sme krásne odpoludnie plné zážitkov a ľudových tradícií, pretože aj to patrí v našej MŠ k hlavným cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu.

Tento zmysluplný projekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva, za čo im nielen deti, ale aj celý kolektív našej MŠ ďakuje.

ms maj

p. uč. Burgerová
MŠ Obrancov mieru