V dňoch 5. a 6. marca 2015 sa v Hriňovej zišli primátori a starostovia na 25. sneme Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina (R-ZMO).

Na sneme primátor Detvy Ján Šufliarský ako predseda regionálneho združenia zhodnotil činnosť združenia za rok 2014. Ako predsedajúci hosť sa snemu zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jozef Dvonč vyzdvihol poslanie ZMOSu pre mestá a obce a oboznámil prítomných delegátov s prioritami a cieľmi pre nastávajúce obdobie. Priority by mal schváliť 26. celoslovenský snem od 28. do 29. apríla v Bratislave.

Regionálny snem R-ZMO na zasadaní v Hriňovej zvolil členov rady a revíznej komisie regionálneho združenia na nastávajúce štyri roky. Zvolili členov do rady ZMOS a to Františka Moravca starostu Budče, Radoslava Vazana primátora Krupiny a Jána Šufliarského predsedu regionálneho združenia. Tiež schválili kandidátov do kontrolnej komisie ZMOS a sekcií.

Podľa schváleného plánu činnosti na rok 2015 bude rada regionálneho združenia na svojich zasadnutiach pravidelne vyhodnocovať prijaté uznesenia snemu, riešiť problémy členských obcí a miest a pripomienkovať návrh novej legislatívy týkajúcej sa miest a obcí.

DSC_0165 DSC_0163 DSC_0132

text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou