Detva, 18. augusta 2016 – Technické služby Detva komunikujú verejnosti nasledujúce stanovisko o komunálnom odpade.

Technické služby Detva s.r.o. na začiatok ubezpečujú všetkých občanov, že zo strany spoločnosti nehrozí nárast ceny za tonu uloženého komunálneho odpadu.

Kazeta skládky Detva – Studienec –  I. etapa rozšírená, na ktorú si spoločnosť zobrala úver v celkovej hodnote 402.987 € s DPH, bol v mesiaci máj 2016 splatený v plnej výške.

Táto kazeta sa otvorila v júli 2009 a mala slúžiť na skládkovanie 8 rokov t.j. do 2017, avšak v mesiaci jún 2016 sa naplnila, kvôli tomu spoločnosť podniká všetky kroky na vytvorenie novej kazety nazvanej Detva – Studienec – III.etapa.

Nová kazeta sa plánuje vybudovať ešte v roku 2016, na ploche 3.845 m2, s úžitkovým objemom 32.450 m3, t.j. 25.690 t, kde sa životnosť skládky odhaduje na 4,5 roka, pri priemernom uložení 5.500 t ročne. Odhadovaná cena novej kazety skládky podľa prieskumu trhu je max. 239 749,85 € bez DPH, ktorá po vysúťažení cez verejné obstarávanie bude upravená na konečnú sumu.  Financovanie výstavby novej kazety skládky bude zabezpečené tak isto ako pri predchádzajúcej kazete, prostredníctvom úveru vo výške vysúťaženej ceny. Rekultivácia kazety I.etapa – rozšírená je naplánovaná na rok 2017 a bude financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti.

Technické služby Detva s.r.o. z dôvodu naplnenia kazety musia do doby vybudovania novej kazety skládky voziť odpad na inú skládku. Na základe prieskumu trhu, kde boli oslovené viaceré skládky odpadov v okolí, najnižšiu cenu ponúkli Technické služby Žiar nad Hronom. Náklady spojené na prepravu a uskladnenie 1 t odpadu v Žiari nad Hronom sa pohybujú na úrovni ceny, ktorú TS Detva účtujú mestu Detva, z tohto dôvodu sa občania nemusia obávať zvyšovania ceny za odpad zo strany spoločnosti.

Juraj Bystriansky, konateľ

Text: Juraj Bystriansky