Mesto Detva vydalo nasledujúce stanovisko k článku „Primátor chce služobné auto za 36.000?“, od autora Martina Cibulku, ktorý je publikovaný v internetových novinách Jozefa Pavlova.

Článok „Primátor chce služobné auto za 36.000?“ obsahuje klamlivé a zavádzajúce informácie. Primátor mesta Detva nepožadoval nákup nového luxusného auta a nepredložil žiaden návrh na nákup nového auta. Vyjadrenie autora v článku je v týchto bodoch klamlivé. Vyjadrenie Martina Cibulku je zavádzajúce v uvedenej sume, ktorá nesúhlasí a prevyšuje skutočne uvádzanú sumu.

Návrh na nákup auta predložilo v decembri 2015 organizačné oddelenie Mestského úradu v Detve na základe opotrebovanosti a zlého stavu služobného vozidla Citroen C5, z čoho vyplývajú vysoké náklady na jeho údržbu a opravy.

Vedúci ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský uvádza: „Pôvodný návrh počítal s nákupom dvoch áut pre Mestský úrad v celkovej hodnote 30 tisíc Eur. To znamená, že zamýšľané auto pre primátora sa bude pohybovať v maximálnej cene 20 tisíc až 22 tisíc Eur. Vzhľadom na to, že sme museli uberať zo všetkých požiadaviek, ponížili sme aj sumu na nákup vozidiel zo sumy 30 tisíc na 20 tisíc, pričom prioritou zostáva nákup úžitkového vozidla a až potom nákup auta pre primátora. Financovanie tohto auta by vyšlo zo samotnej súťaže, pričom v roku 2016 by sa použilo cca 12 tisíc ako akontácia a zvyšok po sumu 22 tisíc ako splátky v ďalších rokoch. Primátor mesta nikdy nemal požiadavku na nákup tak drahého auta, ako uvádza autor článku, a ako ekonóm by som s ňou ani nesúhlasil.“

Je potrebné upozorniť, že v súčasnosti primátor mesta Detva jazdí na 12 ročnom aute, ktoré má najazdené 320 tisíc kilometrov.

Text: Zuzana Juhaniaková, Mojmír Chalupský, Eva Budáčová

Foto: Zuzana Juhaniaková

* Je zarážajúce, že takéto klamstvá verejne šíri práve člen finančnej komisie mesta Detva – Martin Cibulka a verejnosti podsúva informácie, o ktorých musí vedieť, že sú nepravdivé.