Detva, 6. februára 2017 – Mesto Detva nedostalo od spoločnosti Bytes s.r.o., teda od vlastníka teplovodov, žiadne informácie ohľadom havarijnej situácie s rozvodmi tepla.

Z tohto dôvodu mesto Detva ani nemohlo uverejniť žiadnu informáciu o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Pokiaľ by mesto takúto informáciu dostalo, bolo by zabezpečilo informovanie obyvateľov všetkými informačnými prostriedkami mesta tak, ako mesto informuje pri iných poruchách sietí a prerušení dodávky vody, elektriny alebo plynu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková