Dňa 14. apríla 2015 sa v Dennom centre na Partizánskej ulici v Detve uskutočnili športové hry seniorov, členov Jednoty dôchodcov Slovenska.

Zúčastnilo sa na nich 50 súťažiacich v jednotlivých disciplínach. Tie boli prispôsobené disciplínam, ktoré sú v programe okresných ako aj krajských súťažiach seniorov. Súťažili v behu na 100 m a 50 m, hode guľou a granátmi, kop loptou na bránku, ženy mali hod váľkom. Výsledky súťažiacich v jednotlivých disciplínach boli hodnotené hlavným rozhodcom Ladislav Golianom a pomocnými rozhodcami. Sladkou odmenou boli odmenení všetci súťažiaci, ktorí v sebe našli odvahu súťažiť. Najlepšie výsledky dosiahli títo súťažiaci: U mužov do 70 rokov pán Bartek, nad 70 rokov pán Hudáček , u žien do 70 rokov pani Ďuricová, nad 70 rokov pani Schronerová.

Dňa  23. apríla sa 15 súťažiaci zúčastnia Okresných športových hier v Hriňovej a najlepší potom krajských ako aj celoslovenských hier.

det

Text: Soňa Strelcová

Foto: Anna Ostrihoňová