Spojená škola sa zúčastnila celoštátnej výstavy Mladý tvorca, ktorá sa konala 26. -28. 4. na výstavisku v Nitre. Premiérovo sme sa zapojili do súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ a hneď sme sa dočkali skvelého úspechu. V silnej konkurencii stredných odborných škôl z celého Slovenska sme sa umiestnili na skvelom druhom mieste! Získali sme diplom, pohár i ďalšie vecné ceny, no ešte väčšiu hodnotu malo pre nás ocenenie našej práce v odbornom vzdelávaní v strojárskych profesiách.

Pri hodnotení spolupráce sa zohľadňovali tieto kritériá:

  • počet žiakov pripravujúcich sa pre zamestnávateľov na základe podpísanej zmluvy
  • spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou pri aktivitách zameraných na získavanie žiakov základných škôl
  • spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave školských vzdelávacích programov
  • spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou pri zabezpečovaní odborného výcviku žiakov
  • účasť zástupcov zamestnávateľskej sféry na maturitnej alebo záverečnej skúške
  • počet absolventov, ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa

O udelení ocenenia rozhodoval minister na základe návrhu hodnotiacej komisie, v ktorej boli zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Zväzu spracovateľov dreva a Slovenského živnostenského zväzu. Predsedom komisie bol riaditeľ odboru inovatívnej a digitálnej ekonomiky Ministerstva hospodárstva SR.

Teší nás, že návrat našej školy na toto podujatie sa skončil týmto pekným umiestnením. Účasť školy na výstave Mladý tvorca sme umocnili aj prezentáciou našich žiakov v stánku Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, kde sme prezentovali projekt Dualpro podporujúci zavádzanie duálneho vzdelávania.

  

Text a foto: Valéria Čiamporová