Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve dosiahla veľký úspech, keď sa umiestnila na prvom mieste spomedzi všetkých stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) to prezentoval začiatkom augusta po tom, ako aktualizoval v júli 2015 rebríček kvality stredných škôl na Slovensku.

Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Spojená škola dosiahla koeficient 7,7, čo znamená, že je v zmysle hodnotenia školou s výbornými výsledkami. Je to o šesť desatín lepšie ako v poslednom hodnotení, čím si upevnila vedúce postavenie v kraji.

V celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl sa umiestnila na 12. mieste. Od hodnotenia „škola s vynikajúcimi výsledkami“ ju delia už len tri desatiny, čo by ju určite vynieslo aj do prvej desiatky škôl na Slovensku. Je to ambiciózny, ale pre školu motivujúci cieľ do tohto školského roka.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pedagogický zbor, účasť v súťažiach, nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie hodnotenie dosiahla škola v hodnotení maturitných skúšok (8,7), mimoriadnych výsledkoch školy (8,5) a výsledkoch inšpekcie (8,1).

ss1

„Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce a dôležitou motiváciou k jej pokračovaniu,“ uvádza vedenie školy. Kompletné poradie možno nájsť na stránke http://skoly.ineko.sk/

ss2

Text a foto: Valéria Čiamporová