Spevácka skupina Senior Detva, pri Klube dôchodcov č. 3 v Detve, prežívala začiatok jesene čulým ruchom, keď vystupovala na rôznych podujatiach v meste ako aj v bližších a vzdialenejších dedinách.

V Detve to bolo 22. septembra vystúpenie na regionálnej konferencii zástupcov Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku z okresov Detva, Krupina a Zvolen.

Vystúpenia v rámci úcty k starším

V dňoch 2. a 3. októbra to boli vystúpenia na Partizánskej prehliadke v Detve a Detvianskom jarmoku počas Dní mesta Detva. V ďalších dňoch toho istého mesiaca to boli vystúpenia v obciach ako Slatinské Lazy 11. októbra, Sása 18. októbra, Detva 22. októbra, Točnica 24. októbra a Stožok v nedeľu 25. októbra.

Všetky tieto vystúpenia organizovali jednotlivé obce v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším. V tejto súvislosti speváckej skupine Senior Detva ostáva ešte jedno vystúpenie v Klokoči v nedeľu 8. novembra.

Vystúpenia speváckej skupiny Senior Detva boli prijímané s uznaním a často aj s obdivom, že ľudia v takomto veku dokážu spríjemniť chvíle svojim rovesníkom.

senior

Martin Strelec