Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) si v tomto roku pripomína 65. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravuje nový hudobno-tanečný program 65 ROKOV. Jeho premiéra sa uskutoční v sobotu 30.8.2014 o 20.00 hod. na nádvorí Zvolenského zámku, teda na mieste, kde SĽUK vystúpil s prvým umeleckým programom v auguste 1949.

Program 65 ROKOV v sebe spája dve podoby umeleckej tvorby SĽUK-u: tradíciu a súčasnosť. Tradíciu reprezentujú diela Juraja Kubánku, Jána Cikkera, Tibora Andrašovana, Juraja farkaša, Rinalda Oláha, či Svetozára Stračinu, autorov, ktorí vybudovali SĽUK do podoby výnimočného umeleckého telesa. Súčasnosť v programe zastupujú diela z najnovších opusov SĽUK-u. Tie poznačil rukopis mladej generácie tvorcov a ich osobný, intímny vzťah k tradícií, ktorý sa snažili artikulovať v hudbe, tanci a výtvarnom prejave prostredníctvom súčasných umeleckých tendencií, ale zároveň s úctou k svojim predchodcom.

Tradícia a súčasnosť nemusia byť vždy v rozpore. Naopak, môžu mať podobu vzácnej harmónie, ktorá sa objavuje aj v programe 65 ROKOV.

 

Vstupenky si je možné zakúpiť v sieti Ticketportal alebo osobne v Informačnom centre mesta Zvolen.

10584211_10203955487360411_340121030_n

DTinfo.sk