Mesto Detva úspešne ukončilo ďalšiu investičnú akciu v tomto volebnom období.  Kultúrny dom Piešť, kde prebehla komplexná rekonštrukcia.

V rámci rekonštrukcie objektu boli vymenené vchodové dvere a okná za plastové s izolačným sklom, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia. Opravené boli vnútorné omietky stien a stropov, vymenené PVC podlahy a vybrúsená drevená parketová podlaha sály a javiska vrátane povrchových lakových úprav.

V objekte bola kompletne zrekonštruovaná elektroinštalácia a bleskozvod vrátane osadenia nových svietidiel . Objekt bol splynofikovaný vybudovaním novej plynovej prípojky a v objekte bolo zrealizované nové teplovodné vykurovanie, kde zdrojom tepla je plynový kotol s prietokovým ohrevom teplej vody. Ďalej bola zateplená fasáda s konečnou farebnou úpravou, vybrúsená a  netretá plechová strecha. Kompletne boli vymenené dažďové žľaby a zvody a doplnené bolo oplechovanie etiky pre zateplenie objektu.

Okolo objektu boli zrealizované nové okapové a prístupové chodníky vrátane spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel.

kulturny_dom_piest_otvorenie-2

Snímka obrazovky 2014-05-14 o 12.47.54