V meste Detva bude od mája 2015 dozerať na bezpečnosť okrem mestskej polície aj občianska hliadka. Je to skúšobný projekt pre mesto, ktorý bude trvať do konca septembra tohto roku. Občianska hliadka bude chodiť označená a v teréne budú v popoludňajších a večerných hodinách.

Samospráva využila možnosť čerpania finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie pracovníkov dlhodobo nezamestnaných vo výške 95% z celkovej ceny práce a mesto prispeje 5% na mzdu.

Ich činnosť bude zameraná do viacerých oblastí. Napríklad v oblasti ochrany verejného poriadku, ochrany súkromného a verejného majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrany životného prostredia, ochrany plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Samospráva má záujem pokračovať v tomto projekte aj na budúci rok a to vo väčšom počte členov občianskych hliadok.

hliad

Text: Jozef Výbošťok

ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková