V dňoch 15.5. – 16.5.2018 sa v Poprade na ZŠ s MŠ Dostojevského konali ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI.

Na toto  podujatie postúpili aj dievčatá zo ZŠ Obrancov mieru Detva a to v kategórii  A a kategórii C.

Gymnastický štvorboj pozostáva so štyroch  disciplín.

Dievčatá : Preskok ( bedňa, koza ),  hrazda, lavička, akrobacia

Chlapci :  Preskok, hrazda, šplh, člnkový beh, akrobacia

Na ŠKOLSKÉ M-SR v Poprade postupovali len víťazné družstvá  z krajských kôl.

Dievčatá potvrdili svoje kvality a opäť do Detvy doniesli titul. V kategórii A obhájili minuloročný titul  ŠKOLSKÝ MAJSTER  SLOVENSKA“ v gymnastickom 4boji družstiev ( Ostrihoňová Nela, Bystrianská Eva, Kopčíková Laura, Ridzoňová Emma, Piliarová Lucia, Murínová Lilly ) .

Úspešné boli aj v jednotlivkyniach kde sme získali: 

  1. miesto – Ostrihoňová Nela
  2. miesto – Bystrianska  Eva
  3. miesto – Kopčíková Laura
  4. miesto – Ridzoňová  Emma.

Dievčatá v kategórii C obsadili 6. Miesto ( Kukuliaková Viktória, Hrušková Anna-Mária, Ľuptáková Veronika, Lepiešová Natália, Dobrocká  Veronika).

V jednotlivkyniach sme získali 3. miesto: Anna – Mária Hrušková.

Dovoľte mi aby som sa takouto cestou poďakovala dievčatám za super výkony a dobre odvedenú prácu, vedeniu  školy za podporu a zakúpenie nových dresov, ako aj KŠG za možnosť vykonávania krúžkovej činnosti v priestoroch  gymnastickej telocvične.

 

Text a foto: Hana Hanusková