Dňa 22. apríla 2016 sa pedagógovia s niekoľkými žiakmi Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača vybrali osláviť sviatok Dňa Zeme výstupom na Poľanu. Ich púť sa začala pred školou, kde sa všetci stretli a autobusom sa presunuli na Bystré – Vrátka.

Tu ich už čakali páni horári z Lesného závodu Kriváň, ktorí skupine robili sprievodcov aj ochrancov pred divou zverou. Pán horár Roman Mihálik sa so žiakmi a pedagógmi podelil o svoje zážitky z oblasti potoka Bystrô (v jeho úseku žije až 12 medveďov). Spolu s pánom horárom Martinom Kalamárom skupinu previedli lesom a až k vodopádu Bystrô, kde deti obdivovali krásu prírodných dominánt domáceho kraja. Cestou na Horský hotel Poľana mali možnosť sledovať prebúdzajúcu sa prírodu v jej všakovakých podobách. Prvosienky, podbele, vstavače (slovenská orchidea), scile, deväťsíl, záružlie a ostatné rastliny boli pastvou pre oči. A keďže účastníkom aj počasie prialo, dlho sa im oddychovať nechcelo a pustili sa smerom na Kalamárku. Pridal sa k nim aj pán horár Ivan Kopáčik, ktorý im tiež porozprával zaujímavé zážitky a vysvetlil aj problém, ktorý majú s lykožrútom.

Cesta skupine zo Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača ubehla veľmi rýchlo (možno preto, že našli medvedie stopy.) Deviataci určovali tempo celou výpravou, a tak boli na Kaľamárke raz-dva. Všetky deti túto nie ľahkú túru zvládli s prehľadom a učiteľky sa tešia na ďalší ročník výstupu na Poľanu.

Deti boli v prírode disciplinované a pedagogičky tešila ich veľká radosť z tohto výletu.
Zároveň poďakovanie patrí pánom horárom za ich čas, ochotu a zaujímavé informácie, ktorými obohatili školský výlet. Pre deti bola ich prítomnosť poučná a pre niektorých aj inšpiratívna. Ešte raz teda patrí vďaka pánovi horárovi Martinovi Kalamárovi, pánovi horárovi Romanovi Mihálikovi a pánovi horárovi Ivanovi Kopáčikovi.

Text a foto: Zuzana Kalamárová