Silná búrka v pondelok popoludní so sebou priniesla extrémne veľké množstvo vody. 

Vodné toky v Detve sa behom niekoľkých minút zaplnili až po okraj, na viacerých miestach dažďovú vodu nestíhala odvádzať ani kanalizácia. Nepršalo všade rovnako, niekde sa z oblohy valili doslova prívaly vody, o pár stoviek metrov ďalej už obyvatelia registrovali iba priemerný dážď. „Búrka zasiahla najmä severnú časť mesta: Kostolnú, Stavanisko a Skliarovo, oblasti popod Poľanu,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Voda, ktorá sa vyliala z potoka alebo stiekla z polí, rýchlo zaplavila miestne komunikácie najmä v starej časti mesta. Najviac škôd spôsobilo vybreženie potoka Dolinka. Detviansky potok vodu stíhal odvádzať, aj keď do jeho naplnenia tiež veľa nechýbalo.

Voda tiekla po chodníkoch a cestách nielen v meste, ale aj v osadách. So sebou priniesla nánosy blata a nečistôt a na viacerých miestach poškodila asfalt alebo zámkovú dlažbu. „Zaplavilo aj niektoré rodinné domy na Námestí SNP, Kukučínovej a Orlovej ulici, amfiteáter, aj areál Materskej školy na Námestí SNP,“ doplnil primátor. Vytopené a zanesené blatom boli viaceré dvory, záhradky a predzáhradky. Ešte o siedmej večer primátor vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity.

Na odstraňovaní škôd pracovali štátni hasiči, pre najohrozenejšie lokality vytvárali protipovodňové hrádze. Pomáhal tiež Dobrovoľný hasičský zbor v Detve, pričom našim dobrovoľníkom prišli pomôcť aj dobrovoľní hasiči zo Zvolena. Likvidovali následky povodne a zároveň robili všetky potrebné opatrenia, aby nevznikli ďalšie škody. Ťahali hlavne vodu zo zaplavených častí rodinných domov a čistili zanesené šachty.

Ešte večer sa zišla povodňová komisia, kde upresnili zoznam škôd a riešili ich odstránenie. Zaoberala sa tiež opatreniami potrebnými na zamedzenie ďalších škôd, ako je vyčistenie šácht, priepustov, cestných rigolov a mostíkov, aby pri ďalších búrkach mohla voda plynule odtekať a nespôsobila škody. 

Povodie Hrona, ako správcu potoka Dolinka a Detvianskeho potoka mesto požiadalo, aby tieto vodné toky vyčistilo a prehĺbilo. Mesto tiež vyzvalo poľnohospodársky podnik Agrosev s.r.o., aby zmenil osevné postupy a urobil príslušné opatrenia, ktoré by minimalizovali splavovanie pôdy a zadržali vodu na poliach.

„Presné škody, ktoré pondelková búrka spôsobila, zatiaľ mesto nemá presne vyčíslené,“ doplnil primátor.