Namiesto toho, aby Roman Vrťo ako verejne činná osoba vysvetlil a obhájil europrojekty či opodstatnenosť použitia financií pre OZ SPORTPOLANA, ktoré založil a v ktorom figuruje. Roman Vrťo zrežíroval doslova divadelné predstavenie, v ktorom sa prostredníctvom účelovo kladených otázok snažili navodiť dojem, že Roman Vrťo s erofondami nemá nič spoločné. Podľa mňa týmto len legitimizoval a dosvedčil, že s týmito projektami asi nie je všetko v poriadku.

Otázky – Získal Roman Vrťo erofondy ako osoba? S dopredu jasnou odpoveďou, nie Roman Vrťo si nedával žiadosť na eurofondy ako osoba. Otázky a odpovede tohto typu vyznievajú skôr ako snaha o manipuláciu, najmä ak to, že Roman Vrťo získal eurofondy prostredníctvom OZ SPORTPOLANA zámerne nedopovedia.

Nepovedia ani to, že Roman Vrťo kandidoval znovu do funkcie v novom programovom období, kde neobhájil svoju pozíciu a nebol zvolený. Čo De facto znamená jeho odvolanie. To, že pána Vrťa (člena riadiaceho orgánu MAS) obhajuje pani Elena Jankovičová (manažérka MAS Podpoľanie) je asi zrozumitelnejšie hneď po tom ako zistíte, že napríklad propagačné materiály pre OZ SPORTPOLANA boli vraj tlačené u nich v grafickom štúdiu – BIANstudio. Transparentnosť na prvom mieste všakže? Asi je zaujímavé byť niekde, kde sa prerozdelilo 2,5 milióna eur.

Z toho 192 096 € získalo práve spomínané OZ SPORTPOLANA, v ktorom figuruje pán Jozef Panica a Roman Vrťo. Tieto peniaze boli vyplatené od Pôdohospodárskej platobnej agentúry po tom ako projekty posúdila výberová komisia MAS, ktorých členov volil riadiaci orgán MAS na svojom zasadnutí. MAS je miestna akčná skupina – organizácia, ktorá prerozdeľovala eurofondy v regióne.

Roman Vrťo bol členom správnej rady, ktorá bola výkonným orgánom OZ Podpoľanie a zároveň bol predseda riadiaceho orgánu pre činnosť MAS. O europrojektoch rozhodovala výberová komisia MAS a keďže členov tejto výberovej komisie schvaľoval riadiaci orgán MAS. Z tohto vyplýva, že Roman Vrťo mal predsa len dosah na hodnotenie a výber predložených projektov. Alebo si po tomto niekto ešte myslí, že nie?

Kto je OZ SPORTPOLANA nájdete na ich oficiálnej stránke tu OZ SPORTPOLANA (Jozef Panica a Roman Vrťo) Dokonca obaja boli spolu v riadiacom orgáne MAS.

Toto celé však vrhá na vec ešte horšie svetlo. Zrejme je pre poslanca Romana Vrťa jednoduchšie skúsiť takúto formu manipulácie, ako obhájiť mobilnú aplikáciu za 32 800 € či ďalšie podobné projekty v celkovej sume 192 096 € .

Hovorí sa, že lož má krátke nohy. Pán Vrťo asi nedomyslel, že takto odvracať pozornosť može len do chvíle, kým všetci nezistia, že OZ SPORTPOLANA je Občianske združenie, ktoré založil a v ktorom figuruje. 

Podľa Centrálneho registra zmlúv získalo OZ SPORTPOLANA za projekty 192 096,10 €. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v tomto registry. zoznam podporených projektov OZ SPORTPOLANA

Na aké projekty boli použité tieto obrovské peniaze z eurofondov?

Príprava a tlač propagačných materiálov o Podpoľaní (papierové brožúrky) za 29 190 €. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ich videl? Webstránka. 32 951,10 € (Interaktívne v Podpoľaní). Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta pozná stránku z dielne OZ SPORTPOLANA? Asi to nestačilo a tak nasledoval ďalší projekt Podpoľanie v mobile (mobilná aplikácia) za 32 800 €. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta využíva aplikáciu v mobile? To však stále nie je všetko. Propagačný projekt s dotáciou vo výške 31 888 € pod názvom Podpoľanie – destinácia vidieckeho cestovného ruchu. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ho pozná a využíva? Tisíce eur na interaktívne Podpoľanie zjavne nestačili a tak nasledovala ďalšia dotácia vo výške 32 500 € pod názvom Interaktívne v Podpoľaní II. – etapa. A to stále nie je všetko. Ďalší projekt a to Pozoruhodnosti Podpoľania – publikácia Podpoľanie stál ďalších 32 767 €. Spočítané a podčiarknuté Občianske združenie pána poslanca Romana Vrťa – OZ SPORTPOLANA získla na tieto projekty 192 096,10 € (skoro 6 miliónov Sk).

Jednotlivé projekty z dielne OZ SPORTPOLANA:

– Mobilná aplikácia 32 800 € 

– Interaktívne v Podpoľaní 32 951,10 € + Interaktívne v Podpoľaní II. etapa 32 500,00 € = 65 451,10 € webstránka

– Projekt Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu v Podpoľaní. Príprava a tlač propagačných materiálov. Na fotke Roman Vrťo a propagačné materiály 29 190 . Je to presne ten propagačný materiál, ktorý nám Roman Vrťo rozdával na mestskom zastupiteľstve v lete roku 2014 ako ukážku jeho práce OZ SPORTPOLANA. Zabudol však, že cena, ktorú uvádzal za vytlačený propagačný materiál je niekoľkonásobne vyššia ako podobné, ktoré tlačilo mesto. Rovnako je mnoho ďalších dôkazov, kde sa Roman Vrťo hlásil k OZ SPORTPOLANA.

– Pozoruhodnosti Podpoľania – publikácia Podpoľanie 32 767 €

– Propagačný projekt Podpoľanie – destinácia vidieckeho cestovného ruchu 31 888 €

Tieto projekty a ich prezentácia boli tak „úspešné“, že doteraz o týchto projektoch skoro nikto ani nevedel? A navyše podľa mňa aj predražené! Aj takto sa dajú milí občania efektívne využívať Vaše peniaze – verejné zdroje. Rovnako som zvedavý, ako sa bude pán Vrťo vyhovárať, keď vypláva na povrch ako hlasoval v roku 2009, keď so svojimi kolegami poslancami doslova darovali tak strategickú vec ako sú teplovody do rúk súkromníka a to za smiešnu cenu 885 euro!!! Z ľudí na sídlisku v Detve tak šmahom ruky urobili doslova rukojemníkov energetickej lobby. Aj potom sa bude pán Vrťo vyhovárať, že to nehlasoval on ako osoba, ale len ako poslanec?

Text: Ján Šiandor