Dňa 30. marca 2016 sa v Dennom centre na Partizánskej ulici v Detve uskutočnila prednáška s policajtom vo výslužbe Ivanom Huboňom, na tému Bezpečnosť seniorov.

Prednáška bola určená najmä pre starších občannov, nakoľko práve oni sú častými obeťami rôznych, nielen fyzických útokov. Seniori mnohokrát dôverujú bez toho, aby si uvedomili, že ich dôvera im môže uškodiť. Prítomní diskutovali o svojich osobných zážitkoch. Hovorilo sa o tom, ako chrániť svoju osobu a majetok, ako sa vyhnúť podvodníkom, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako predchádzať riziku prepadnutia, prípadne na aké telefónne číslo majú volať pri nebezpečných situáciách a pod.

Seniori si vypočuli cenné rady, ako sa v podobných situáciách brániť. V druhej časti prednášky informovala pracovníčka Mestského úradu v Detve, Jana Jedličková, o možnostiach sociálnej starostlivosti o seniorov, o konkrétnych sociálnych službách, ktoré poskytuje mesto Detva. Boli to cenné informácie, ktoré väčšina teoreticky ovláda, ale aj tak je veľa prípadov, keď si sami nevedia poradiť. Takéto stretnutia sú plánované aj do budúcna.

Text a foto: Jana Jedličková