Centrum voľného času Trend, Šachový klub Garde a Klub dôchodcov č.3 v Detve usporiadali v piatok 18. novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času (CVČ) turnaj v zrýchlenom šachu.

Turnaja sa zúčastnili žiaci šachového krúžku CVČ Trend, členovia Šachového klubu Garde a Klubu dôchodcov č.3 v Detve.

To, že priateľské väzby môžu vznikať aj medzi takto vekovo odlišnými skupinkami, potvrdili práve seniori a žiaci šachového krúžku CVČ Trend.

Turnaj sa niesol v priateľskom duchu a sily si v ňom zmerali desiati žiaci a desiati seniori. Na regulárny priebeh turnaja dohliadal vedúci šachového krúžku Gustáv Lászlo a taktiež svojich členov prišiel povzbudiť vedúci Klubu dôchodcov č. 3 Pavel Golian.

Juniorom sa v tomto turnaji darilo o trošku lepšie, keď vrátili prehru z posledného turnaja a to rozdielom 5,5:4,5 bodu.

Na konci turnaja si všetci zúčastnení mohli pochutiť na spoločnom občerstvení, ktoré pripravila pizzeria, za čo by organizátori chceli aj touto cestou poďakovať. Poďakovanie patrí aj sponzovori, ktorý vedie pekáreň.

Text a foto: Yveta Unterfrancová