Mesto Detva sa snaží zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta a okolitých obcí. Už od roku 2018 pripravuje rekonštrukciu budovy Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Pôjde o najväčšiu investičnú akciu, do ktorej sa tento rok mesto Detva pustí. Ešte vlani na prelome augusta a septembra získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 779-tisíc eur.

V budove sa v súčasnosti nachádzajú ambulancie šiestich lekárov s dlhoročným pôsobením v meste, ako aj ambulancie dvoch nových lekárov.

„V minulých rokoch mesto investovalo finančné prostriedky do zvýšenia energetickej efektívnosti budovy,“ povedala Anna Cíbiková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve. Podľa nej v súčasnosti príde na rad interiér budovy, vrátane vnútorných rozvodov a hygienických zariadení. Zabezpečený bude aj bezbariérový prístup do budovy.

Okrem modernizácie rekonštrukcia prinesie aj rozšírenie počtu ambulancií s odbornými lekármi. Jej začiatok je naplánovaný na marec 2020. „Bližší termín, ako aj umiestnenie ambulancií počas rekonštrukcie, občanom včas oznámime na informačných tabuliach v budove polikliniky a na stránke mesta Detva,“ doplnila Anna Cíbiková.

Zdroj: (ms)