Mestské zastupiteľstvo, ktoré zasadalo v Detve 29.2. 2016 schválilo do funkcie Náčelníka Mestskej polície Jaroslava Dominika, a to s účinnosťou od 1.3. 2016. Názory občanov na to, či je Mestská polícia v Detve vôbec potrebná a v akom rozsahu sú rôzne.

V predchádzajúcom funkčnom období poslanci odmietli vymenovať náčelníka Mestskej polície v Detve. Podľa názoru terajších poslancov sa vymenovaním nového náčelníka vyriešil problém Mestskej polície v Detve.

O Mestskej polícii v Detve a aj o tom prečo poslanci v predchádzajúcom volebnom období odmietli vymenovať náčelníka Mestskej polície sme sa porozprávali s bývalým lídrom poslanckého klubu Jánom Šiandorom.

Prečo ste teda odmietli vymenovať náčelníka Mestskej polície v Detve?

Podľa môjho názoru, s ktorým sa stotožnili aj vtedajší poslanci by vymenovanie nového náčelníka vôbec nevyriešilo problémy mesta a bolo by to len záťažou pre mestskú kasu. Kedže v Detve máme 6 Mestských policajtov a zákon ukladá služby v dvojčlenných hliadkach bolo by potrebné niekoľkonásobné navýšenie počtu policajtov. To znamená platy, odvody, výstroj, výzbroj, preškolenia atď. Takýto „luxus“ z rozpočtu si však mesto ako Detva nemôže dovoliť. Pri tomto počte policajtov nie je možné zabezpečiť poriadok v meste či obmedziť kriminalitu, ktorú by však v prvom rade mala riešiť štátna polícia.

Takže jedna osoba vo funkcii náčelníka nič zásadného nemení. Skôr by som povedal, že je to nehospodárny krok vedľa, ale viete ťažko sa baviť o ekonomických otázkach s takými poslancami, ktorí by nedokázali udržať v zelených číslach ani malú kaviarničku.

Myslíte si, že vymenovaním náčelníka Mestskej polície sa niečo zmení?

Som toho názoru, že vymenovanie nového náčelníka nezmení nič na práci mestskej polície a bavoráky „vyvolených“ budú beztresne ďalej stáť na zákazoch a bežní ľudia budú šikanovaní za nezmyselné drobnosti ako státie kolesom na kúsku trávnika. Akurát z mestskej kasy ubudnú tisíce eur, ktoré sa mohli použíť napríklad na nové parkoviská, aby ľudia nemuseli stáť na spomínanom trávniku.

Čo hovoríte na konanie poslancov, ktorí pred voľbami rozprávali o potrebe zrušiť Mestskú políciu v Detve?

Jednoduchá odpoveď. Už je skoro rok a pol po voľbách, stačí sa prejsť po Detve a vídíme ako sa „napĺňajú“ aj ich ďalšie predvolebné sľuby. Musím však uznať, že jeden sľub splnili – to, že bude zmena. Zabudli však povedať, že to bude zmena k horšiemu.

Ján Šiandor