V piatok 19. mája 2017 v Banskej Bystrici rokoval primátor mesta Ján Šufliarský s riaditeľkou krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Annou Golianovou. Predmetom ich pracovného stretnutia bola spolupráca mesta Detva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri zabezpečovaní chýbajúcich odborných lekárov v okrese Detva.

Teraz totiž pacienti z Detvy a okresu musia na odborné vyšetrenie cestovať do Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca či Rimavskej Soboty, čo sú neprimerané vzdialenosti.

V Detve najviac chýba odborný lekár internista, pľúcny lekár, gastroenterológ, reumatológ a alergológ. Riaditeľka Anna Golianová prisľúbila spoluprácu pri zazmluvňovaní týchto odborných lekárov. Mesto Detva lekárom špecialistom ponúka miesto v mestských nájomných bytoch a výhodné podmienky pre zriadenie ambulancie v priestoroch Polikliniky, nakoľko táto je majetkom mesta.

Primátor 8. júna rokoval o potrebách zdravotnej starostlivosti v Detve aj s podpredsedom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne s Milanom Horváthom a Petrou Fiala z odboru nákupu zdravotnej starostlivosti.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková