Rekonštrukcia Materskej školy na ulici Obrancov mieru v zimnom období bude zrejme tým najmenším problémom. Poďme sa teda pozrieť na podstatu a dôsledky tohto rozhodnutia.

Na VI. Materskej škole chýbala kapacita možno 5-6 detí. Na čo upozornila aj školská inšpekcia a dala mestu termín na odstránenie tohto problému. Poslanci teda museli rozhodnúť o rekonštrukcii tejto škôlky, ale povedzme si ako. Miesto prístavby a opravy pôvodnej stavby sa rozhodli pre megalomanský počin. Namiesto toho, aby poslanci rozhodli o prístavbe a komplexnej rekonštrukcii tejto škôlky čo by stálo mesto cca 180 000 eur a komplexne by vyriešilo tento problém, poslanci odsúhlasili nadstavbu, ktorá bude stáť minimálne o 300 000 eur viac a prinesie so sebou nasledujúce problémy.

Z troch tried s kapacitou 60 detí nám pribudnú ďalšie tri triedy a navýšenie kapacity o ďalších minimálne 60 detí. Toto znamená ďalšie financie z rozpočtu mesta na vnútorné vybavenie týchto tried, navýšenie stavu pracovníkov, zvýšené náklady na energie a v neposlednom rade problém, ktorý sa dotkne rodičov, ale aj iných škôl. Odkiaľ tieto ďalšie deti zobrať? Rodičov môže čakať nemilé prekvapenie, keď sa budú napríklad znižovať stavy v iných škôlkach a deti sa budú musieť povinne premiestňovať do tejto „novej“ materskej školy, nakoľko sa kapacita rozširuje o tri triedy. Alebo ostanú tieto triedy prázdne? A to nehovorím, že dotácia na materskú školu bola len 80 000 eur a ostatné financie idú z rozpočtu mesta. Nepripravili zbytočnou nadstavbou za státisíce eur poslanci ostatné materské školy o možnosť opravy? A rovnako rodičom pripravili možno nemilé prekvapenie pri zápise detí, ktorý začína 1. mája.

Povedzme si niečo ešte aj k tomu, prečo sa táto škôlka rekonštruuje práve teraz v zimnom období. Jedným z hlavných dôvodov je to, že poslanci v roku 2016 včas neodsúhlasili financie na rekonštrukciu tejto škôlky. Keby poslanci tieto peniaze odsúhlasili tak ako mali, škôlka už mohla byť dávno aj zrekonštruovaná. Poslanci by mali vedieť, že verejné obstarávanie a nakladanie s verejnými zdrojmi má svoje zákonné postupy a preto mesto nemohlo konať zo zákona skôr, kým sa pánom poslancom doslova neuráčilo tieto peniaze v rozpočte schváliť. A tu je práve podstata toho prečo sa rekonštruuje teraz. Dôvodom je príprava nového školského roka 2017/2018. Dňa 1. mája 2017 začína zápis detí do materskej školy a k tomuto dátumu už musí byť stanovená kapacita materskej školy, ktorú určuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku školy.

Zaujímavé je aj to, že termín rekonštrukcie ako aj umiestnenie detí počas rekonštrukcie do inej škôlky bol prejednávaný na rade materských škôl VI a VII, kde sedia práve aj poslanci MsZ. Ako je teda možné, že poslanci neavizovali a neriešili tento problém, keď sa to riešiť malo a dalo?

O to ako ide týmto poslancom o rodičov dokázali aj na zastupiteľstve ešte v roku 2015, keď poslanci odsúhlasili a zvýšili poplatky pre rodičov za pobyt ich dieťata v materských školách v Detve. Namiesto toho, aby škôlkam pomohli z rozpočtu mesta tak radšej zaťažili peňaženky rodičov.

Text: Ján Šiandor