V médiach sa objavili informácie o spoločnosti BH Site Management, ktorá rekonštruuje internát  č.3 na Štúrovej ulici v Detve. Prinášame Vám vyjadrenie dotknutej spoločnosti.

Redakcia DTinfo.sk

 

Nakoľko sa naša spoločnosť stala terčom nepravdivých vyhlásení, radi by sme sa k celej veci vyjadrili tak, aby bolo podané vysvetlenie aj z našej strany.

V TV Markíza, relácia Reflex, bola v marci tohto roku odvysielaná reportáž na podnet pána Fuzáka, ktorý v našej spoločnosti pôsobil ako pomocník na stavenisku pre upratovacie práce v mesiacoch 07. a 08. v roku 2013. Pán Fuzák podal podnet taktiež na Inšpektorát práce Bratislava pre nevyplatenie mzdy. Nakoľko naša spoločnosť nesúhlasila s výškou mzdy, ktorú pán Fuzák požadoval, ponechala celú vec na prešetrenie kompetentnému orgánu – Inšpektorátu práce Bratislava. Ten celú vec uzavrel s požiadavkou na dohodu medzi oboma stranami.Na základe tohto rozhodnutia sme s pánom Fuzákom absolvovali stretnutie, na ktorom sme celú situáciu vyriešili dohodou. Táto dohoda bude taktiež písomne potvrdená 22. 04. 2014. Našou snahou bolo písomne potvrdiť dohodu už tento týždeň, avšak p. Fuzák je mimo Bratislavy až do uvedeného termínu. Následne bude dohoda predložená Inšpektorátu práce Bratislava, ktorý celú vec uzavrie a vydá potvrdenie o ukončení konania.

Ďalšie obvinenia adresované na našu spoločnosť boli vykonštruované a nepravdivé, ako už je v médiách zvykom. V predmetnej reportáži boli uvedené polopravdy a klamstvá za účelom senzácie. Jedinou pravdivou skutočnosťou, ktorá odzrkadľuje charakter našej spoločnosti sú ukončené a zazmluvnené projekty. BH Site Management  s.r.o pôsobí v stavebnom priemysle už niekoľko rokov a môže sa pýšiť desiatkami odovzdaných stavieb.

Nakoľko trend nájomných bytov má rastúci charakter a náš pracovný tím má bohaté skúsenosti s týmto typom projektov, v našom portfóliu sa nachádza niekoľko zazmluvnených projektov, na ktorých usilovne pracujeme. Pracovný tím tvoria skúsení odborníci a mladí inovatívni projektanti.

Avšak reportáže takéhoto typu nepridávajú na dobrom mene spoločnosti, čo si plne uvedomujeme. Náš pracovný tím a taktiež niekoľko ukončených a prebiehajúcich projekotov môžete vidieť aj na našej webovej stránke.

Celý pracovný tím spoločnosti BH Site Management, s.r.o Vám praje príjemné sviatky.

bh site

Office manager BH Site Management, s.r.o

BH Site Management, s.r.o