Rekonštrukcia chodníka „Nová Ves“ je zameraná na výmenu poškodeného asfaltového krytu pravostranného chodníka od ul. Sládkovičovej.

Jestvujúci poškodený asfalt bude odstránení v celej ploche chodníka, následne bude upravená spodná štrková pláň, opravia sa poškodené cestné obrubníky a zrealizuje sa nový asfaltový kryt chodníka.

Snímka obrazovky 2014-08-24 o 13.31.58 Snímka obrazovky 2014-08-24 o 13.31.54

DTinfo.sk