Mesto Detva v týchto dňoch začalo v intraviláne mesta výmenu svietidiel. Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva podporilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako uviedla Anna Golianová z Mestského úradu v Detve, projekt rieši súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia – nízku svetelnú účinnosť, početné poruchy osvetľovacej sústavy, ako aj neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy verejného osvetlenia v meste.

„V rámci projektu sa vymení 882 pouličných svietidiel s inovatívnou BAT technológiou, zrekonštruujú rozvádzače a osadený bude tiež nový systém regulácie intenzity a doby prevádzky,“ priblížila.

V rámci vyhlásenej výzvy na podporu budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky nie je podporovaná výmena stožiarov verejného osvetlenia. Tie bude musieť mesto postupne vymieňať z vlastného rozpočtu.

1 2

Foto: Jaroslav Stašák