V týchto letných dňoch sa na MsÚ v Detve začala dlhoočakávaná rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení pri sobášnej miestnosti v zadnom trakte budovy MsÚ. Investičnú akciu realizuje spoločnosť JPT Stavby s.r.o., ktorá uspela v súťaži viacerých spoločností a vyhrala verejné obstarávanie celkovou cenou diela 14.733,- € bez DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal, že vyhotoví a odovzdá dielo v termíne do 31.8.2014. To znamená, že zmodernizované a zrekonštruované sociálne zariadenia budú môcť využívať občania Mesta Detva, hostia MsÚ, poslanci MsZ ako aj zamestnanci MsÚ už od jesenných kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných v priestoroch MsÚ.

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj rozšírenie sociálnych zariadení na tri samostatné oddelenia – ženské, mužské a pre imobilných spoluobčanov. Samotná rekonštrukcia pozostáva zo stavebno-inštalačných prác, výmeny kanalizácie, výmeny rozvodov vody v podlahe a v stenách, výmeny obkladov a dlažieb, výmeny všetkých sanitárnych zariadení (WC, umývadlá, batérie, termostatické zmiešavacie ventily ), demontáže a následnej montáže vykurovacieho telesa, osvetlenia a zdravotechniky. Všetky uvedené rekonštrukčné práce bolo nutné vykonať z dôvodu značne opotrebovanej technológie a hroziaceho havarijného stavu. Veríme, že rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia v budove MsÚ prispeje k zlepšeniu služieb a pohody všetkých návštevníkov MsÚ v Detve.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DTinfo.sk