Dňa 5. apríla 2014 bol na DTonline zverejnený článok: Mesto chce zaplatiť schránkovej firme za internát cca 2 milióny eur. Rozhodli sme sa tejto téme venovať bližšie a zistili sme zaujímavé skutočnosti. Názor si nerobíme hneď, ale až po zhromaždení viac informácií, ktoré čerpáme z viacerých zdrojov. Ako už býva zvykom, musíme konštatovať, že správy prezentované v DTonline.sk sú často neobjektívne, zavádzajúce  až účelové.

DTonline.sk: Mesto chce zaplatiť schránkovej firme za internát cca 2milióny eur.

Pravda: Mesto odkúpi budovu za 1. 249 300 – eur, 44 nájomných bytov včítane celej technickej vybavenosti k bytovému domu ( vodovodná prípojka, zrekonštruovaná kanalizačná prípojka, 44 nových parkovacích miest, prípojka elektroinštalácie, sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie …)

Prefinancované to má byť cez úver zo ŠFRB, za mimoriadne výhodných podmienok, kde je úroková sadzba 1% pevne stanovená na 30rokov. Suma 672 700 eur bude poskytnutá ako nenávratná dotácia z MVDaRR.

DTonline.sk: Spoločnosť sídli na tzv. schránkovej adrese, čiže nemá oficiálne (kamenné) sídlo, dokonca ani vlastnú webovú stránku.

Pravda: Spoločnosť BH Site Management má vlastnú webovu stránku www.asid.sk dokonca aj kamenné sídlo. V prílohe Vám prikladáme aj niekoľko fotiek z pracovného prostredia dotknutej spoločnosti BH Site Management, s.r.o Príloha č.1

IMG_0379 IMG_0376

DTonline.sk: Zmluvu na internete nenájdete, keďže je podpísaná len Zmluva o budúcej zmluve, ktorú mesto nemusí zverejniť.

Pravda: Mesto je zo zákona povinné zverejniť každú jednu zmluvu a tak i táto zmluva bola zverejnená ako i Dodatok č.1  25.4 2013 na internetovej stránke www.detva.sk  Príloha č.2 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Dodatok č.1

Snímka obrazovky 2014-04-18 o 17.36.54

K médiu sa vyjadril aj viceprimátor Detvy Ján Šiandor: „Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže niekto verejne šíriť nepravdivé informácie bez toho aby si overil fakty, čo mu umožňuje aj info zákon 2000/211. JA za tým vidím len účelovosť tohoto média.“

K internátu uviedol, že prestavba internátu č.3 na bytový dom, zabezpečenie realizácie, investície, spôsob odkúpenia už zrekonštruovaných nájomných bytov malo a má právo len MsZ (poslanci) nie primátor alebo viceprimátor a takéto rozhodnutie bolo prijaté 21. marca 2013 jednohlasne všetkými prítomnými poslancami Uznesením č 281/13 Príloha č.3 Uznesenie č. 281/13.

IMG_0381

Za redakciu by sme tento článok  ukončili viackrát citovanou otázkou  – Qui Bono? Komu to všetko prospieva? Odpoveď necháme na Vás.

Príloha č.2 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Dodatok č.1

IMG_0386IMG_0382

Redakcia DTinfo.sk