Celoslovenská účasť na Referende o ochrane rodiny bola 21,4%. Môžeme povedať, že Detva s účasťou 20,3% takmer kopírovala celoslovenský priemer.

Výsledok referenda je neplatný, nakoľko účasť nepresiahla 50%.

Cena za referendum presahuje 6 000 000 € . Rezort vnútra musel zaistiť prácu referendových komisií všetkých stupňov, od ústrednej, cez obvodné až po okrskové.

Prehľad jednotlivých hodnôt účasti na Referende v okrese Detva:

Detva – 20,3%

Detvianska Huta – 50,3%

Dúbravy – 23,7%

Horný Tisovník – 19,9%

Hriňová – 22%

Klokoč – 21,5%

Korytárky – 34,9%

Kriváň – 29,2%

Látky – 46,5%

Podkriváň – 28,6%

Slatinské Lazy – 22%

Stará Huta – 32,5%

Stožok – 24,5%

Vígľaš – 19%

Vígľašská Huta – Kalinka – 28,8%